Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A31 31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: KOZIENICKĄ i WOJSKA POLSKIEGO oraz torami PKP – I etap
Etap: 1
Uchwała: Uchwała nr 891/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 218 z 26.10.2006 r. poz. 8215
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.