Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A32 32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki o nr geod. 17/2, 17/3, 17/5, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14 położone przy UL. HODOWLANEJ i KIELECKIEJ w Radomiu
Uchwała: Uchwała nr 892/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 218 z 26.10.2006 r. poz. 8216
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.