Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A34 34. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum miasta Radomia w rejonie ulic : Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „CENTRUM PÓŁNOC” (zmiana planu uchwalonego w 2000 r.)
Uchwała: Uchwała nr 895/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 218 z 26.10.2006 r., poz. 8218
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

A34
Uchwała: Uchwała nr 906/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.10.2006 r. (sprostowanie)
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 223 z 03.11.2006 r. poz. 8388
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.