Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A36 36. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KOREJ” obejmujący teren położony w rejonie ulic: WERNERA, SZARYCH SZEREGÓW, RODZINY WINCZEWSKICH, WARSZAWSKIEJ w Radomiu
Uchwała: Uchwała nr 286/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.02.2008 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 77 z 18.05.2008 r. poz. 2788
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.