Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A37 37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: KOZIENICKĄ i WOJSKA POLSKIEGO oraz torami PKP – etap IIa
Etap: 2
Uchwała: Uchwała nr 357/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07.07.2008 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 159 z 19.09.2009 r. poz.5588
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.