Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A38 38. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu centrum Radomia na obszarze w rejonie ulic: Kelles-Krauza, plac Jagielloński, Malczewskiego, zwanego „PLAC JAGIELLOŃSKI” (plan „RESURSA OBYWATELSKA” – zmiana cz. planu „PLAC JAGIELLOŃSKI”)
Uchwała: Uchwała nr 383/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.09.2008 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 197 z 20.11.2008 r. poz. 7305
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.