Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A39 39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony ulicami: 11-go LISTOPADA, STRUGA i ZBROWSKIEGO
Uchwała: Uchwała nr 595/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07.09.2009 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 144 z 16.09.2009 r. poz. 4399
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.