Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A41 41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „SZEWSKA”, na obszarze położonym w rejonie ulic: Wolność, Reja, placu Kazimierza i Szewskiej w Radomiu
Uchwała: Uchwała nr 668/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.01.2010 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 31 z 12.02.2010 r. poz. 7
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.