Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A42 42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia na obszarze ogrodów działkowych położonym przy UL. WARSZAWSKIEJ i WINCENTEGO WITOSA
Uchwała: Uchwała nr 689/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.02.2010 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 56 z 17.03.2010 r. poz. 821
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.