Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A43 43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar pomiędzy ul. Warszawską i rzeką Mleczną pod nazwą „TOR KARTINGOWY”
Uchwała: Uchwała nr 758/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.06.2010 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 143 z 26.07.2010 r. poz. 3424
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.