Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A44 44. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic: Armii Krajowej, Witkacego, Godowska i Wiejska „GODÓW-MALCZEW” w Radomiu (zmiana cz. planu „GODÓW-MALCZEW”)
Uchwała: Uchwała nr 71/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.02.2011 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 37 z 16.03.2011 r. poz. 1234
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.