Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A45 45. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: SŁOWACKIEGO, 25 CZERWCA, ŻEROMSKIEGO i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu (zmiana nr 2 cz. planu „SŁOWACKIEGO, 25 CZERWCA, ŻEROMSKIEGO”)
Uchwała: Uchwała nr 72/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.02.2011 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 37 z 16.03.2011 r. poz. 1235
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.