Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A47 47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki oznaczone nr ewid.: 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/11, 1/17, 1/25, 1/32, 1/33, 1/34, 1/63, 1/65, 1/67, 1/68, 1/70 na terenie LOTNISKA RADOM – SADKÓW
Uchwała: Uchwała nr 120/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.05.2011 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 113 z 29.06.2011 r. poz. 3586
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.