Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A48 48. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej, Kaszubskiej – Osiedla „DZIERZKÓW” w Radomiu (zmiana cz. planu „DZIERZKÓW”)
Uchwała: Uchwała nr 193/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.09.2011 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 180 z dnia 03.10.2011 r. poz. 5562
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.