Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A50 50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „ZALEW BORKI” na obszarze w rejonie zalewu Borki przy ul. Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej, Suchej
Uchwała: Uchwała nr 291/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2012 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 09.03.2012 r. poz. 2380
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.