Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A51 51. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „CENTRUM PÓŁNOC” (zmiana planu „CENTRUM PÓŁNOC” uchwalonego w 2006 r.)
Uchwała: Uchwała nr 317/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.03.2012 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 04.04.2012 r. poz. 3089
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.