Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A53 53. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: KASZTELAŃSKA, ORKANA (zmiana planu „KASZTELAŃSKA, ORKANA” uchwalonego w 2006 r.)
Uchwała: Uchwała nr 358/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22.06.2012 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 03.07.2012 r. poz. 5030
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.