Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A54 54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „SZWARLIKOWSKA”, na obszarze położonym w rejonie ulic: Szpitalnej, Esterki, Szwarlikowskiej, Reja, ronda Mireckiego-Okulickiego-placu ks. Romana Kotlarza w Radomiu
Uchwała: Uchwała nr 381/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2012 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 04.09.2012 r. poz. 6119
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.