Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A56 56. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „WITOLDA – KILIŃSKIEGO”, przyjętego uchwałą Nr 260/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r. zmienionego uchwałą Nr 826/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2006 r. – etap I (zmiana cz. planu „WITOLDA – KILIŃSKIEGO”)
Etap: 1
Uchwała: Uchwała nr 488/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.02.2013 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 14.03.2013 r. poz. 3025
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.