Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A59 59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BERNARDYNI” na terenie położonym w rejonie ulic: Żeromskiego, Wałowej, Lekarskiej, Tochtermana, Traugutta, Piłsudskiego
Uchwała: Uchwała nr 616/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 04.11.2013 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 12.11.2013 r. poz. 11674
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.