Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A60 60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KOZIENICKA – CMENTARZ – etap I”
Etap: 1
Uchwała: Uchwała nr 636/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.11.2013 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 06.12.2013 r. poz. 12768
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.