Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A61 61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BRZUSTÓWKA – I etap” obejmujący teren w obrębie ulic: Zółkiewskiego, Mieszka I, Energetyków i Brzustowskiej
Uchwała: Uchwała nr 681/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 20.03.2014 r. poz. 2879
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

  Wyrok WSA w Warszawie – VIII SA/Wa 887/14
This entry was posted in mpzp.