Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A62 62. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DZIELNICA PRZEMYSŁOWA”
Uchwała: Uchwała nr 712/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.04.2014 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 05.05.2014 r. poz. 4534
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.