Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A63 63. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „LUBELSKA”
Uchwała: Uchwała nr 760/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.06.2014 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 04.07.2014 r. poz. 6504
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.