Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A64 64. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „GOŁĘBIOWSKA”
Uchwała: Uchwała nr 792/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 06.10.2014 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 13.10.2014 r. poz. 9503
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.