Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A66 66. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – ALEKSANDROWICZA – etap I”
Etap: 1
Uchwała: Uchwała nr 90/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.03.2015 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 12.05.2015 r. poz. 4396
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.