Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A67 67. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: KASZTELAŃSKA, ORKANA w Radomiu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 549/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. (zmiana nr 2 cz. planu „KASZTELAŃSKA, ORKANA”)
Uchwała: Uchwała nr 349/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2016 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 07.09.2016 r. poz. 7844
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.