Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A68 68. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego UL. RODZINY ZIĘTALÓW, UL. ZUBRZYCKIEGO, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO (zmiana planu „RODZINY ZIĘTALÓW, ZUBRZYCKIEGO, ŻÓŁKIEWSKIEGO”)
Uchwała: Uchwała nr 350/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2016 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 07.09.2016 r. poz. 7845
Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.