Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A70 70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARE MIASTO”
Uchwała: Uchwała nr 607/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2018 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 07.03.2018 r. poz. 2339
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.