Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A71 71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POTKANÓW – etap I”
Etap: 1
Uchwała: Uchwała nr 727/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2018 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 03.09.2018 r. poz. 8344
Uwagi: rozstrzygnięcie nadzorcze
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

  Pobierz rozstrzygnięcie
This entry was posted in mpzp.