Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A72 72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WOŚNIKI”
Uchwała: Uchwała nr 748/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.09.2018 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 28.09.2018 r. poz. 9156
Uwagi: rozstrzygnięcie nadzorcze
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

  Pobierz rozstrzygnięcie
This entry was posted in mpzp.