Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A74 74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: WIERZBICKIEJ, TORUŃSKIEJ, STAROWIEJSKIEJ – etap I
Etap: 1
Uchwała: Uchwała nr XXXI/272/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.11.2019 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 02.12.2019 r. poz. 13781
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.