Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A75 75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – ALEKSANDROWICZA – etap II”
Etap: 2
Uchwała: Uchwała nr XLV/395/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.10.2020 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 03.11.2020 r. poz. 10846
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

This entry was posted in mpzp.