Opracowania planistyczne

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

A76 76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KOZIA GÓRA – PÓŁNOC”
Uchwała: Uchwała nr LI/453/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.01.2021 r.
Dz. Urz. woj. maz: Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 29.01.2021 r. poz. 792
Uwagi: rozstrzygnięcie nadzorcze
Mapa:

Rysunek MPZP

Treść planu:

Pobierz treść planu (ze strony MPU)

  Pobierz rozstrzygnięcie
This entry was posted in mpzp.