Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P03. P03. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Radomia na obszarze położonym przy UL. KIELECKIEJ I HODOWLANEJ w Radomiu (PROJEKT)


P12. P12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr geod. od 15 do 39 i od 40 do 45 (obr. geod. Nowa Wola Gołębiowska, ark. 220) i 22, 104, od 24 do 39 (obr. geod. XXX, ark. 223) oraz 1, 2, 3 (obr. geod. Nowa Wola Gołębiowska, ark. 221) przy UL. ENERGETYKÓW w Radomiu (PROJEKT)


P14. P14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru DOLINY RZEKI MLECZNEJ W GRANICACH ADM. MIASTA, przeznaczonego w planie miasta pod funkcję terenów zielonych otwartych (OTD) (PROJEKT)


P23. P23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego UL. MALENICKĄ, granicą adm. miasta, UL. GROTA ROWECKIEGO, UL. SŁOWACKIEGO i UL. TĘCZOWĄ (PROJEKT)


P24. P24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego UL. ŻÓŁKIEWSKIEO, UL. ENERGETYKÓW i torami PKP (PROJEKT)


P30. P30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RYNEK” (PROJEKT)


P33. P33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ŻYTNIA” (PROJEKT)


P44. P44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DWORZEC KOLEJOWY” (PROJEKT)


P45. P45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „NARUTOWICZA” obejmujący teren pomiędzy ulicami: Podwalną, Wałową, Lekarską, Tochtermana, Traugutta i Narutowicza (PROJEKT)


P46. P46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „PLANTY” obejmujący teren pomiędzy ulicami: Narutowicza, Traugutta, Planty i ks. prof. Sedlaka (PROJEKT)


P47. P47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WARYŃSKIEGO” (PROJEKT)


P53. P53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „HUTA JÓZEFOWSKA” obejmujący teren ograniczony ulicami: Perzanowskiej, Mieszka I, granicami działek prywatnych, granicą m.p.z.p. „Rzeka Mleczna” i m.p.z.p. „Krzewień” i terenami kolejowymi (PROJEKT)


P55. P55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „PLAN PÓŁNOCNA” obejmujący teren ograniczony ul. Żółkiewskiego, terenami kolejowymi, ul. Północną, granicą terenu osiedla jednorodzinnego przy ul. Północnej, ul. Zubrzyckiego (PROJEKT)


P56. P56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA” (PROJEKT)


P57. P57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ELEKTROCIEPŁOWNIA” obejmujący tereny położone w rejonie ulic: Energetyków, Nowa Wola Gołębiowska, Potkańskiego, Stara Wola Gołębiowska (PROJEKT)


P58. P58. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RAJEC PODUCHOWNY 1” obejmujący teren ograniczony granicą miasta, ul. Potkańskiego, ul. Podleśną, dawnym potokiem Mnich (PROJEKT)


P59. P59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RAJEC PODUCHOWNY 2” obejmujący teren ograniczony ul. Podleśną, ul. Potkańskiego, granicą miasta i dawnym potokiem Mnich (PROJEKT)


P60. P60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RAJEC PODUCHOWNY 3” obejmujący teren ograniczony granicą miasta i dawnym potokiem Mnich (PROJEKT)


P64. P64. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KONIÓWKA” obejmujący teren ograniczony: od strony płn.-zach. i płn.-wsch. terenami zielonymi i leśnymi, od strony płd.-wsch. ul. Czarnieckiego, od strony płd.-zach. ul. Folwarczną (PROJEKT)


P68. P68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RADOMIAK” dla terenu ograniczonego ulicami 11-go Listopada, Zbrowskiego, Struga i od strony zachodniej granicą terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w Radomiu (PROJEKT)


P71. P71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Mireckiego, Szarych Szeregów, Kraszewskiego, granicą terenów usługowo-mieszkaniowych, ulicami Wernera, Chłodną, Okulickiego w Radomiu zwany „STARY OGRÓD” (PROJEKT)


P72. P72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BRZUSTÓWKA – PÓŁNOC” (PROJEKT)


P73. P73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA KOSÓWKI II” (PROJEKT)


P74. P74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RADIOSTACJA” (PROJEKT)


P83. P83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Mlecznej zwany „PIOTRÓWKA” położony w rejonie ul. Maratońskiej, ul. Garbarskiej, ul. Malinowej, ul. Odrzańskiej, ul. Okulickiego, płd.-wsch. granicą terenów nie zabudowanych wzdłuż rzeki Mlecznej, ul. Dębową (PROJEKT)


P85. P85. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Radomia na obszarze w rejonie ulic KOZIENICKIEJ i WOJSKA POLSKIEGO – etap III (PROJEKT)


P86. P86. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POŁUDNIE” obejmujący teren ograniczony ul. Gębarzewską, zachodnią granicą terenu kolejowego, granicą miasta i ul. Wierzbicką z wyłączeniem terenów kolejowych, będących terenami zamkniętymi – etap II (PROJEKT)


P87. P87. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POTOKOWA” obejmujący teren ograniczony ul. Wierzbicką, ul. Warsztatową i granicą miasta z wyłączeniem terenów kolejowych – etap II (PROJEKT)


P93. P93. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: WIERZBICKIEJ, TORUŃSKIEJ, STAROWIEJSKIEJ (PROJEKT)


P95. P95. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – MALCZEW” (PROJEKT)


P96. P96. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIEJSKA” (PROJEKT)


P97. P97. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POTKANÓW” – etap II (PROJEKT)


P98. P98. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – ALEKSANDROWICZA – etap II” (PROJEKT)


P100. P100. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KILIŃSKIEGO” (PROJEKT)


P101. P101. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KOZIENICKA – CMENTARZ” – etap II (PROJEKT)


P102. P102. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Radomia „OSIEDLE XV-LECIA” (PROJEKT)


P103. P103. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: REJA, MIRECKIEGO, WERNERA, MALCZEWSKIEGO (PROJEKT)


P104. P104. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „GRZECZNAROWSKIEGO-NIEMCEWICZA-JARZYNOWA-BIAŁA” – etap II (PROJEKT)


P105. P105. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Radomia „PLAC JAGIELLOŃSKI II” (PROJEKT)


P106. P106. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren cywilnego Portu Lotniczego Radom-Sadków, tereny usługowo-produkcyjne i usługowe zlokalizowane wzdłuż Al. Wojska Polskiego oraz teren proj. węzła drogowego Al. Wojska Polskiego i proj. drogi krajowej nr 9, zlokalizowane w obrębach geod.: 0031 Dzierzków 1, 0032 Dzierzków 2, 0110 Długojów (plan „LOTNISKO”) (PROJEKT)


P107. P107. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RYBNA-CZARNIECKIEGO-WARSZAWSKA” (PROJEKT)


P108. P108. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „JEŻOWA WOLA – WSCHÓD” (PROJEKT)


P109. P109. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WÓLKA KLWATECKA” (PROJEKT)


P110. P110. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „TYTONIOWA” (PROJEKT)


P111. P111. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KOZIA GÓRA – PÓŁNOC” (PROJEKT)