Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P03. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „KIELECKA-HODOWLANA” – dz. nr 25/1, 25/3


P12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dz. Nr od 15 do 39, od 40 do 45i 22, 104, od 24 do 39 oraz 1, 2, 3 przy ul. ENERGETYKÓW


P14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – obszar DOLINY RZEKI MLECZNEJ w granicach administra-cyjnych miasta Radomia


P23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dla obszaru ograniczonego ulicą MALENICKĄ, granicą adm. miasta, ul. GROTA ROWECKIEGO, ul. Słowackiego i. ul. Tęczową


P24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dla obszaru ograniczonego ul. ŻÓŁKIEWSKIEO, ul. ENER-GETYKÓW i torami PKP


P30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „RYNEK”


P33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – „ŻYTNIA”


P44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie terenów kolejowych oraz ulic : Planty, Traugutta, Prażmowskiego, Grzecznarowskiego i Kościuszki w Radomiu – „DWORZEC KOLEJOWY”


P45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Podwalnej, Wałowej, Lekarskiej, Tochtermana, Traugutta, Narutowicza w Radomiu – „NARUTOWICZA”


P46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Narutowicza,Traugutta, Planty, Ks. Sedlaka w Radomiu – „PLANTY”


P47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Traugutta, Mickiewicza, 25-go Czerwca, granicą m.p.z.p. „Dworzec Kolejowy” – „WARYŃSKIEGO”


P53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Perzanowskiej, Mieszka I, granicą działek prywatnych, granicą m.p.z.p. „Rzeka Mleczna”, „Krzewień”, terenem PKP –„HUTA JÓZEFOWSKA”


P55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żółkiewskiego, Północnej, Zubrzyckiego, Rodziny Ziętalów – „PÓŁNOCNA”


P56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stara Wola Gołębiowska, Potkańskiego, Kozienickiej, Północnej, terenem PKP – „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA”


P57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stara Wola Gołębiowska,terenu PKP, m.p.z.p.”Energetyków”, Nowa Wola Gołębiowska, Potkańskiego – „ELEKTROCIEPŁOWNIA”


P58. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kozienickiej, Potkańskiego, Podleśnej, dawnego Potoku Mnich – „RAJEC PODUCHOWNY 1”


P59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Potkańskiego, granicą m. Radomia, dawnego Potoku Mnich, Podleśną – „RAJEC PODUCHOWNY 2”


P60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kozienickiej, dawnego Potoku Mnich, granicą m. Radomia – „RAJEC PODUCHOWNY 3”


P64. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony od strony półn.- zach. i pół. – wsch. terenami zielonymi i leśnymi, od strony płd. – wsch.ul. Czarnieckiego, od strony płd. – zach. ul. Folwarczną – „KONIÓWKA”


P68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ograniczony ulicami: : 11- Listopada, Struga i Zbrowskiego – „RADOMIAK”


P70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ STARE MIASTO”


P71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARY OGRÓD”


P72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Źółkiewskiego, Mieszka I, Perzanowskiej, terenem PKP, Energetyków – „BRZUSTÓWKA – II ETAP ”


P73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA KOSÓWKI II”


P74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RADIOSTACJA” na obszarze płożonym przy ulicy Przytyckiej w Radomiu


P83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Mlecznej zw. „PIOTRÓWKA” położonego w rejonie ul. Maratońskiej, ul. Garbarskiej, ul. Mlecznej, ul. Odrzańskiej, ul. Okulickiego, płn. – wsch. Granicą terenów nie zabudowanych wzdłuż rzeki Mlecznej, ul. Dębową


P85. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicą KOZIENICKĄ, AL. WOJSKA POLSKIEGO i TORAMI PKP – III ETAP


P86. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzbickiej, Gębarzewskiej, terenem PKP, granicą m. Radomia – „POŁUDNIE – II ETAP ”


P87. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Warsztatowej, Wierzbickiej,granicą m. Radomia – „POTOKOWA – II ETAP ”


P89. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WOŚNIKI”


P93. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIERZBICKA”


P95. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – MALCZEW”


P96. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „WIEJSKA”


P97. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „POTKANÓW”


P98. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina rz. Mlecznej – ALEKSANDROWICZA ETAP II”


P100. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „KILIŃSKIEGO”


P101. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego –„KOZIENICKA – CMENTARZ – ETAP II ”


P102. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia – „OSIEDLE XV LECIA”


P103. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „REJA, MIRECKIEGO, WERNERA, MALCZEWSKIEGO”


P104. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „GRZECZNAROWSKIEGO – NIEMCEWICZA – JARZYNOWA – BIAŁA”’


P105. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Pileckiego,Kelles-Krauza i Placu Jagiellońskiego zwanego „PLAC JAGIELLOŃSKI II”


P106. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „LOTNISKO”


P107. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RYBNA-CZARNIECKIEGO-WARSZAWSKA”