Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P23. P23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „MALENICKA”


P30. P30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RYNEK”


P33. P33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ŻYTNIA”


P56-2. P56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA – etap II”


P56-3. P56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA – etap III”


P56-4. P56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA – etap IV”


P56-5. P56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA – etap V”


P71. P71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Mireckiego, Szarych Szeregów, Kraszewskiego, granicą terenów usługowo-mieszkaniowych, ulicami Wernera, Chłodną, Okulickiego w Radomiu zwany „STARY OGRÓD”


P73-1. P73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA KOSÓWKI II – etap I”


P73-2. P73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA KOSÓWKI II – etap II”


P74-1. P74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RADIOSTACJA – etap I”


P74-2. P74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RADIOSTACJA – etap II”


P74-3. P74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RADIOSTACJA – etap III”


P95-2. P95. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – MALCZEW – etap II”


P110. P110. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „TYTONIOWA”


P113. P113. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STREFA PRZYLOTNISKOWA”


P114-1. P114. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów MIASTA RADOMIA – etap I


P114-2. P114. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów MIASTA RADOMIA – etap II


P114-4. P114. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów MIASTA RADOMIA – etap IV


P114-5. P114. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów MIASTA RADOMIA – etap V


P115. P115. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POTKANÓW – etap I”


P116. P116. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Malczewskiego”


P117. P117. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wacyn Północ”


This entry was posted in mpzp.