Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P110 P110. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „TYTONIOWA”
Uchwała: Uchwała nr XV/146/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15.04.2019 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.