Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P113 P113. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STREFA PRZYLOTNISKOWA”
Uchwała: Uchwała nr XLVI/413/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.11.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.