Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P114-4 P114. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów MIASTA RADOMIA – etap IV
Etap: 4
Uchwała: Uchwała nr XLVII/435/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14.12.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P114-4
Etap: 4
Uchwała: Uchwała nr LV/483/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.03.2021 r. (wydzielenie etapów)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.