Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P114-5 P114. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów MIASTA RADOMIA – etap V
Etap: 5
Uchwała: Uchwała nr XLVII/435/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14.12.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P114-5
Etap: 5
Uchwała: Uchwała nr LV/483/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.03.2021 r. (wydzielenie etapów)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P114-5
Etap: 5
Uchwała: Uchwała nr LXIII/564/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.08.2021 r. (zmiana granic planu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P114-5
Etap: 5
Uchwała: UCHWAŁA NR LXXVI/682/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 28 marca 2022 r. (zmiana granic planu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P114-5
Etap: 5
Uchwała: UCHWAŁA NR LXXVI/683/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 28 marca 2022 r. (zmiana granic planu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P114-5
Etap: 5
Uchwała: UCHWAŁA NR LXXVII/698/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 25 kwietnia 2022 r. (zmiana granic planu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.