Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P115 P115. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POTKANÓW – etap I”
Uchwała: Uchwała nr LXIII/564/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.08.2021 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.