Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P117 P117. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wacyn Północ”
Uchwała: UCHWAŁA NR LXXVII/698/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.