Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P23 P23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „MALENICKA”
Uchwała: Uchwała nr XXXVIII/345/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.05.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.