Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P30 P30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RYNEK”
Uchwała: Uchwała nr 544/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23.04.2001 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P30
Uchwała: Uchwała nr 330/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2003 r. (uchwała zmieniająca)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.