Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P56-3 P56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „STARA WOLA GOŁĘBIOWSKA – etap III”
Etap: 3
Uchwała: Uchwała nr 447/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.03.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P56-3
Etap: 3
Uchwała: Uchwała nr XLV/396/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.10.2020 r. (wydzielenie etapów)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P56-3
Etap: 3
Uchwała: Uchwała nr LVII/517/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31.05.2021 r. (wydzielenie etapów)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.