Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P71 P71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Mireckiego, Szarych Szeregów, Kraszewskiego, granicą terenów usługowo-mieszkaniowych, ulicami Wernera, Chłodną, Okulickiego w Radomiu zwany „STARY OGRÓD”
Uchwała: Uchwała nr 513/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P71
Uchwała: Uchwała nr XLVII/435/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14.12.2020 r. (zmiana granic planu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.