Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P73-1 P73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA KOSÓWKI II – etap I”
Etap: 1
Uchwała: Uchwała nr 516/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.08.2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P73-1
Uchwała: Uchwała nr XXI/181/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.06.2019 r. (zmiana granic planu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P73-1
Uchwała: Uchwała nr XXXIV/297/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.01.2020 r. (wydzielenie etapów)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.