Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P74-2 P74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „RADIOSTACJA – etap II”
Etap: 2
Uchwała: Uchwała nr 211/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.10.2011 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P74-2
Uchwała: Uchwała nr XXXIV/299/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.01.2020 r. (wydzielenie etapów)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.