Opracowania planistyczne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

P95-2 P95. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „DOLINA RZEKI MLECZNEJ – MALCZEW – etap II”
Etap: 2
Uchwała: Uchwała nr 383/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.08.2012 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P95-2
Uchwała: Uchwała nr XXXIV/298/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.01.2020 r. (wydzielenie etapów)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This entry was posted in mpzp.