Zakłady maszyn i odlewnia żelaza Gustawa Kindta

Historia obiektu

Zakłady Maszyn i Odlewnia Żelaza Gustawa Kindta początkami sięga niewielkiego warsztatu kowalsko-ślusarskiego Leona Romanowskiego przy ul. Staromiejskiej 8/10, który w 1862 r. kupił Ludolf Kindt i przekształcił w fabrykę „Machin i Robót Ślusarskich”. Cztery lata później uruchomił niewielką odlewnie żeliwa.(..) Powstały w niej odlewy dla budownictwa, głównie wsporniki balkonowe i balustrady schodowe, a później także dla przemysłu garbarskiego. Od lat 70. XIX w. firma specjalizowała się w produkcji maszyn rolniczych oraz urządzeń garbarskich.(..) W 1921 r. uruchomił nową dużą odlewnię i rozpoczął produkcję urządzeń młyńskich, a od 1930 r. turbin wodnych i urządzeń transmisyjnych dla młynów i tartaków.(..). W czasie okupacji przeszła pod zarząd niemiecki, nie zmieniając profilu produkcji. (..) W 1945 przeszła na własność państwa i została podporządkowana Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Rolniczych w Łodzi. Produkowała maszyny młynarskie, garbarskie, turbiny wodne oraz części do nich, a także odlewy żeliwne i mosiężne.1 Obecnie obiekt przeszedł w ręce prywatne a na jego terenie funkcjonują różnego rodzaju firmy usługowe.

Opis

Zabudowa składa się z dwóch podłużnych hal usytuowanych krótszymi bokami do ulicy i trzecią na zamknięciu posesji. Hale są jednokondygnacyjne, o konstrukcji stalowo-drewnianej, trójnawowe doświetlone z boku dwoma poziomami okien ściany wykonane z cegły ceramicznej, z charakterystycznym, typowym dla architektury przemysłowej ceglanym detalem. Otwory okienne pomimo wymiany stolarki zachowały swój dawny charakter i lekkość. Część zakładowych budynków została otynkowana jednak pozostawiono elementy dawnego detalu.

Uwagi

Zespół budynków po dawnej odlewni jest przykładem niedużego zakładu przemysłowego w tej części miasta. Fakt lokalizacji byłego zakładu maszyn i odlewni na terenie Parku Kulturowego „Stary Radom” oraz bezpośrednie sąsiedztwo ze starą suszarnią chmielu, daje szanse wykorzystania tej ciekawej architektury dla funkcji promującej tożsamość dzielnicy.

Zespół zasługuje na ochronę konserwatorską w całości ze względu na swoją wartość historyczną.

 

Status obiektu: Dawne Zakłady Maszyn i Odlewnia Żelaza Gustawa Kindta

Data powstania: 1862 r.

Autor:

Adres: ul. Staromiejskiej 8/10,

Właściciel lub posiadacz obiektu: osoby prywatne, firmy

Data wpisania do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków: 2013r wpisane są do gminnej ewidencji zabytków, nie posiadają wpisu do rejestru zabytków.

Bibliografia: 1Encyklopedia Radomia nowe wydanie