Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom dla jednostek urbanistycznych Gołębiów, Potkanów, Jeżowa Wola Wschodnia, Jeżowa Wola Zachodnia i Sadków – 2014

Zmiana ETAPU I Zmiany Studium w rejonie ulic: Malczewskiego, Struga, Kelles-Krauza, Chrobrego i Potoku Północnego – 2012

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom (2011)

ETAP XIV – Zmiana Studium na działkach nr 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, w rejonie ulic: Kieleckiej, Hodowlanej i Wośnickiej – 2012

ETAP XII – Zmiana Studium w rejonie ulic: Stara Wola Gołębiowska, Potkańskiego, Północna, Golby, Zubrzyckiego, Rodziny Ziętalów, Żółkiewskiego i terenami PKP – 2011

ETAP X – Zmiana Studium w rejonie Zalewu Borki – 2009

ETAP VIII – Zmiana Studium w rejonie ulic: Rybnej, Warszawskiej, Grójeckiej i rzeki Mlecznej – 2010

ETAP VII – Zmiana Studium obejmująca teren ograniczony ulicami: Struga, Zbrowskiego, 11-go Listopada i Jordana – 2010

ETAP VI – Zmiana Studium obejmująca działki: 17/2, 17/3, 17/5, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 25/1, 25/3, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 położone przy ul. Kieleckiej, Wośnickiej i Hodowlanej – 2009

ETAP III – Zmiana Studium obejmująca teren ogródków działkowych położonych przy ul. Warszawskiej i Wincentego Witosa – 2009

ETAP II – Zmiana Studium w rejonie ulic: 11-go Listopada, Struga i Zbrowskiego – 2009

ETAP I – Zmiana Studium w rejonie ulic: Malczewskiego, Struga, Kelles-Krauza, Chrobrego i Potoku Północnego – 2006

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom (1999)

 
  •